Amb la tecnologia de Blogger.
3 de set. 2012

Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya


Tal com s’especifica en la Resolució PRE/2272/2011, de 29 de setembre, per la qual es desenvolupen els programes de l’esport escolar a Catalunya, els JEEC és un programa planificat i dirigit pel Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Consell Català de l’Esport i el Departament d’Ensenyament; sempre sota la coordinació general de la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC).

Té per objectiu principal promocionar un model d’esport escolar que inclogui els vessants educatiu, recreatiu i competitiu, amb la finalitat de facilitar l’accés a la pràctica esportiva el màxim nombre de participants en edat escolar, amb especial atenció a l’alumnat de Secundària, al nouvingut i a les noies en l’etapa adolescent, on els índex de pràctica es veuen considerablement amenaçats. Cal tenir en compte que el programa treballa per potenciar aquesta pràctica en el marc del centre educatiu.

Els destinataris dels JEEC són els infants i joves de Catalunya que formin part del centre educatiu, l’associació esportiva escolar (AEE) o l’associació de mares i pares d’alumnes (AMPA) i que constin al Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport.

El programa s’estructura per grups d’edat, d’acord amb els cicles educatius de Primària i Secundària.CATEGORIA
CICLE EDUCATIU
CARACTERÍSTIQUES
Prebenjamí
Cicle Inicial Primària
Àmbit local i comarcal
Multiesportiu
Mixt
Màxima participació
No competició; no classificació
Benjamí
Cicle Mitjà Primària
Àmbit local i comarcal
Multiesportiu / Específic
Màxima participació
No competició; no classificació
Trobades Territorials / Nacionals
Aleví
Cicle Superior Primària
Multiesportiu / Específic
Màxima participació
Valors educatius competició
Trobades / Finals Territorials i Nacionals
Infantil
Primer Cicle Secundària
Màxima participació
Valors educatius competició
Finals Territorials i Nacionals
Cadet
Segon Cicle Secundària
Màxima participació
Valors educatius competició
Finals Territorials i Nacionals
Juvenil
Secundària Postobligatòria
Màxima participació
Valors educatius competició
Finals Territorials i NacionalsCERCADOR

COL.LABORADORS