Amb la tecnologia de Blogger.
3 de set. 2012

El Pla Català d'Esport a l'EscolaEl Departament d'Educació i la Secretaria General de l'Esport, l'any 2005 van impulsar un pla pilot adreçat a incrementar la participació d'infants i joves en les activitats físiques i esportives, fora de l'horari lectiu i a les instal·lacions del centre educatiu. Aquest pla es va impulsar degut a la detecció d'un índex de participació molt reduït en l'esport escolar i al considerable augment de l'obesitat i el sedentarisme, amb una incidència alarmant en la població infantil i juvenil.

Els objectius marcats per aquest programa són:
  • Posar a l'abast de l'alumnat de primària i secundària, la pràctica de les activitats físiques i esportives, aprofitant el potencial que desprenen aquestes en la formació integral de les persones.
  • Incrementar els índex de pràctica esportiva en horari no lectiu, amb especial atenció a les nenes i noies.
  • Treballar en la vessant integradora i de cohesió social, així com els valors educatius de l'esport, incidint en el col·lectiu de nouvinguts.
  • Fomentar la pràctica regular de l'activitat física i esportiva, els hàbits de vida saludables i el benestar que duen implícits.
  • Implicar i formar l'alumnat en la gestió de les associacions esportives.
  • Adaptar l'oferta esportiva a les necessitats reals i canviants de l'alumnat, a cada punt del territori.

CERCADOR

COL.LABORADORS