Amb la tecnologia de Blogger.
3 de set. 2012

Missió, visió i valorsMissió
Fer de l’esport i l’activitat física un estil de vida a la comarca, pensant en la millora de la qualitat de vida i dels hàbits saludables de la ciutadania. Volem fer més accessible la pràctica esportiva des de la infància i la joventut fins a la vida adulta, buscant la sinèrgia de l’esport amb els valors educatius per la formació integral de les persones, mitjançant la proximitat de la xarxa esportiva de la comarca.

Visió
Augmentar l'índex de participació en la pràctica esportiva de la població global  de la comarca, adaptant el model esportiu als canvis que es generin en la societat i aprofitant l’entorn de cada municipi, assolint una major qualitat de vida de la ciutadania.

Valors
Els valors que recullen el concepte de la nostra filosofia són:

Respecte – Integració – Esportivitat – Motivació – Perseverança 

CERCADOR

COL.LABORADORS