Amb la tecnologia de Blogger.
3 de set. 2012

Objectius


Treballem amb l’objectiu de fomentar i promocionar la pràctica de l’activitat física i esportiva entre la població en edat escolar, per aconseguir uns hàbits de vida saludables que allunyin els infants i joves de les conductes de risc i el sedentarisme, així com dels problemes que puguin derivar-ne.

La nostra vessant de l’esport és educativa, l’important no és la competició sinó la participació, doncs entenem que l’esport és un element de cohesió i d’integració social.

  • Fomentar i promocionar la pràctica de l’activitat física i esportiva en edat escolar.
  • Coordinar i organitzar les activitats esportives de la comarca en edat escolar.
  • Desenvolupar i promocionar els programes marcats pel Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, els Jocs Esportius Escolars de Catalunya i el Pla Català d’Esport a l’Escola.
  • Assessorar a altres organismes com ajuntaments, consells comarcals, clubs i centres educatius en els termes esportius de la seva demarcació.
  • Organitzar cursets i jornades de formació pel personal tècnic que intervé en l’esport escolar.
  • Gestionar la política esportiva de la comarca.
  • Promocionar instal·lacions esportives i serveis complementaris que facilitin i potenciïn la pràctica esportiva.


CERCADOR

COL.LABORADORS