Amb la tecnologia de Blogger.
25 de gen. 2018

Transparència


El marc que regula els Consells Esportius, es recull en les següents normes:

Més enllà d'aquestes normes, l'objecte del Consell Esportiu del Gironès (entitat número 113 del Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya), es determina pels seus estatuts, que van ser aprovats per l'Assemblea General Extraordinària del 6 de març de 2014 i ratificats pel Consell Català de l'Esport l'1 de setembre de 2015:
L'òrgan superior de participació i representació del Consell Esportiu, és l'Assemblea Generals. Està formada pels ajuntaments de la comarca, el Consell Comarcal, centres docents, clubs, associacions, federacions esportives i altres entitats esportives de la comarca. D'entre aquests estaments, s'escull la Comissió Directiva, l'òrgan de gestió que marca les línies estratègiques que desenvolupa l'equip tècnic.

Tal com marquen els Estatuts del Consell Esportiu del Gironès, aprovats per l'Assemblea General Extraordinària del 6 de març de 2014, l'article 9 determina que la Comissió Directiva es constitueix pels estaments següents:
 • 3 representants dels centres d'ensenyament o associacions esportives escolars.
 • 3 representants de club o associacions esportives.
 • 3 representants dels ajuntaments o entitats municipals de gestió esportiva de la comarca.
 • 1 representant de les federacions esportives catalanes.
 • 1 representant del Consell Comarcal del Gironès.
L'actual Comissió Directiva, formalment constituïda el 23 de gener de 2018, està formada i estructurada de la següent manera:

Càrrec
Nom i cognoms
Ens representant
Presidenta
Anna M. Coll
Consell Comarcal del Gironès
Vicepresidenta 1a
Ester Triadó
Fundació Ramon Noguera
Vicepresident 2n
Josep M. Santiago
Ajuntament de Sarrià de Ter
Secretari
Fermí Cunill
Ajuntament de Salt
Tresorer
Francesc Linares
Col·legi Pompeu Fabra
Vocal
Albert Sabrià
UE Fornells
Vocal
Carles Callol
AMPA Escola Verd
Vocal
Ivan Bohigas
Ajuntament de Fornells de la Selva
Vocal
David Boada
Escola Madrenc
Vocal
Jaime Salas
Associació Girona Judo

L'equip que forma part de l'àrea tècnica del Consell Esportiu del Gironès és el següent:
 • DIRECTORA - Elena Diez Garcia 
 • CAP DE PROJECTES - Olga Casellas Restrudis
 • COORDINADOR D'ACTIVITATS - Pau Hermoso Soler
 • COORDINADOR PCEE - Josep Corominas Rigau
 • ADMINISTRATIVA - Rosa Massot Jané
 • ADMINISTRATIVA - Olga Garnatxe Corriols
El conveni col·lectiu de treball pel qual es regeix el Consell Esportiu del Gironès, és el del Lleure Educatiu.

CERCADOR

COL.LABORADORS