Amb la tecnologia de Blogger.
10 de març 2014

Transparència

El marc que regula els Consells Esportius, ve recollit en les següents normes:
Decret 267/1990 de regulació dels Consells Esportius 
Decret 58/2010 de les Entitats Esportives 
Decret 55/2012 modificació del decret 58/2010 
Decret 1/2000 Text únic de la Llei de l'Esport 

Més enllà d'aquestes normes, l'objecte del Consell Esportiu del Gironès (entitat número 113 del registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya)  es determina pels seus estatuts, que van ser aprovats per l'Assemblea General Extraordinària el 6 de març de 2014 i ratificats pel Consell Català de l'Esport l'1 de setembre de 2015 :
Estatuts CEG   

L'òrgan superior de participació i representació del Consell Esportiu, és l'Assemblea General. Està formada pels ajuntaments de la comarca, el consell comarcal, centres docents, clubs, associacions, federacions esportives i altres entitats esportives de la comarca. D'entre aquests estaments, s'escull la Comissió Directiva, l'òrgan de gestió que marca les línies estratègies que desenvolupa l'equip tècnic.

Tal com marquen els Estatuts del Consell Esportiu del Gironès, aprovats per l'Assemblea General Extraordinària del 6 de març de 2014, l'article 9 determina que la Comissió Directiva es constitueix pels estaments següents: 
  • 3 representants dels centres d'ensenyaments o associacions esportives escolars.
  • 3 representants de clubs o associacions esportives.
  • 3 representants dels ajuntaments o entitats municipals de gestió esportiva de la comarca.
  • 1 representant de les federacions esportives catalanes.
  • 1 representant del Consell Comarcal del Gironès.
    L'actual Comissió Directiva, formalment constituïda el 14 d'octubre de 2015, està formada i estructurada de la següent manera:

Nom i Cognoms Càrrec Entitat
Narcís Boschdemont i Esparraguera President Consell Comarcal del Gironès
Roser Estañol i Torrent Vicepresidenta 1a Ajuntament de Cervià de Ter
Rafel Sanchez Surroca Vicepresident 2n AMPA SES La Miquela
Joaquim Roca i Ventura Secretari Ajuntament de Sant Gregori
Jaime Salas Gómez Tresorer Associació Girona Judo
Jordi Grabulosa i Darné Vocal Ajuntament de Fornells de la Selva
Daniel Soriano Collantes Vocal Escola Puig d'Arques
Assumpta Rodeja Estarriola Vocal Escola Verd
L'equip que forma part de l'àrea tècnica del Consell Esportiu del Gironès és el següent:
Elena Diez GarciaDirectora
Olga Casellas RestrudisCap projectes
Pau Hermoso SolerCoordinador Actv.
Ferran Guillaumes EsgleyesMonitor AF i salut
Rosa Massot JanéAdministrativa
Carme Llopart GuillemAdministrativa
El conveni col·lectiu de treball pel qual es regeix el Consell Esportiu del Gironès, és el del Lleure Educatiu.
Conveni del Lleure Educatiu

CERCADOR

COL.LABORADORS