+CEG

+CEG > Missió, visió i valors

Missió, visió i valors.

Missió

La nostra missió és fer de l’esport i l’activitat física, un estil de vida a la comarca, pensant en la millora de la qualitat de vida i dels hàbits saludables de la ciutadania. Volem una pràctica esportiva accessible, des de la infància i la joventut, fins a la vida adulta, buscant la sinergia de l’esport amb els valors educatius per la formació integral de les persones.

Visió

- Consolidar la Taula Comarcal d’Esports a la comarca per tal d’articular criteris d’actuació comuns que impulsin l’execució de les polítiques esportives en clau comarcal.

- Treballar, juntament amb l’Àrea de Joventut, propostes d’Activitat Física i Esportiva adreçades al jovent del Gironès, que donin resposta a les seves inquietuds i necessitats.

- Implementar el pla director de l’entitat que vetlli per un creixement sostenible del Consell Esportiu i assenti les línies estratègiques de treball de la propera dècada.

- Establir un pla de formació permanent tant per a personal tècnic i directiu de les entitats esportives, com per a personal docent.

- Promocionar programes de salut per a totes les franges d’edat i que facin incís en el treball de propostes de gènere, intergeneracionals, de cohesió social i d’atenció a la diversitat.

- Treballar un marc d’actuació que vetlli pel desplegament de la Llei Orgànica de Protecció Integral a la infància i l’adolescència davant de la Violència (LOPIVI).

Els nostres valors

Compromís

Integració

Esportivitat

Superació

 

Contacta amb nosaltres.